AKREDYTACJA nadana przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty

CZYM JEST AKREDYTACJA?

Akredytacja - to potwierdzenie przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę wnioskującej placówki spełnienia przez nią określonych kryteriów jakości w zakresie kształcenia ustawicznego zgłoszonego do akredytacji.
Akredytacja jest pewnym rodzajem gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania dotyczące jakości.

Decyzją NR 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r. przyznano Nam akredytację.

Dla potencjalnych klientów akredytacja wiąże się z:

  • możliwością korzystania z usług edukacyjnych na wysokim poziomie,
  • możliwością otrzymania świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez wiarygodną placówkę,
  • możliwością zaliczenia wyników ukończonych form edukacyjnych przy podejmowaniu nauki w szkołach dla dorosłych, prowadzących kształcenie zawodowe,
  • zwiększeniem szansy zatrudnienia.